Sofienbergparken 43
DK - 5800 Nyborg

Tlf.: +45 4448 2778
Mobil: +45 2140 0112
E-mail: boyja@mail.dk


ANSVARLIG INDEHAVER:

BOYJA DAM
Statsaut. translatør og tolk i spansk og engelsk

  • Egen translatørvirksomhed fra 1979.

  • Medlem af Danske Translatører og Tolkesamfundet.

  • Erhvervssproglig kandidat fra Handelshøjskolen i København i spansk i
    1979 og i engelsk i 2003.

  • Har været tilknyttet Handelshøjskolen i København i 20 år som underviser, ekstern lektor og nu som beskikket censor i spansk ved Handelshøjskolerne.