Sofienbergparken 43
DK - 5800 Nyborg

Tlf.: +45 4448 2778
Mobil: +45 2140 0112
E-mail: boyja@mail.dk


OVERSÆTTELSE:

Jeg tilbyder bl.a. oversættelse inden for følgende områder:

  • Enhver form for dokumenter i forbindelse med strafferetlige og civilretlige sager, indgåelse af ægteskab, skilsmisse, arvesager, eksamensbeviser mm.

  • Købekontrakter, skøder og fuldmagter i forbindelse med ejendomshandler.

  • Dokumenter i forbindelse med oprettelse af selskaber i udlandet, herunder regnskaber og beretninger.

  • Tekniske manualer, brugsanvisninger, medicinske rapporter, afprøvninger mm.


    Enhver oversættelse vil blive behandlet fortroligt og personligt, med mulighed for stor fleksibibilitet.

    Ofte kræves der en bekræftet oversættelse af et dokument med efterfølgende legalisering i ministerier og konsulater for at få retsgyldighed over for udenlandske myndigheder.

    Jeg bistår gerne med gode råd og vejledning og kan tilføje, at jeg er en af de få autoriserede translatører, der kan forsyne oversættelser med stempel og bekræftelsespåtegning direkte mellem spansk og engelsk.